W skład zarządu wchodzą:

    • Marian Kublas - Prezes
    • Mariusz Szynal - Wiceprezes-naczelnik
    • Stanisław Zygarlicki - Sekretarz
    • Marek Ważny - Skarbnik
    • Roman Chowaniec - Gospodarz
    • Paweł Szynal - Kronikarz
    • Tadeusz Kołodziej - Członek

    Komisja rewizyjna:
    • Michał Kołodziej - Przewodniczący
    • Janusz Jankowski - Sekretarz
    • Dominik Pinda - Członek

    Zarząd został wybrany 7.02.2016r.

Copyright 2011 Tomasz Ważny