ŚWIĘTY FLORIAN jest patronem pracowników związanych z ogniem: strażaków, hutników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Urodził się około 250 roku.

W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana.
Był organizatorem i dowódcą oddziałów gaśniczych wchodzących w skład armii
Imperium rzymskiego. W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 roku poniósł
śmierć męczeńską, w tym dniu obchodzone jest jego święto. W roku 1184 biskup Modeny,
na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie Świętego
Floriana do Krakowa. Obecnie znajdują się w Chorzowie, mieście, którego jest patronem.


Obraz i figura Świętego Floriana

Copyright 2011 Tomasz Ważny