Wróć do aktualności

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, poczty sztandarowe OSP, kompania honorowa; Miejska Orkiestra Dęta z Cieszanowa oraz strażacy OSP: Chotylub, Cieszanów, Dachnów, Folwarki, Niemstów, Nowe Sioło, Nowy Lubliniec, Żuków-Kowalówka.
O godzinie 14. w Kościele Parafialnym w Starym Lublińcu rozpoczęła się Msza św. w intencji strażaków. Podczas nabożeństwa został poświęcony Sztandar dla OSP w Nowym Lublińcu. Następnie wszyscy udali się pod remizę, gdzie miały miejsce kolejne punkty uroczystości:

  • złożenie meldunku przez dowódcę kompani honorowej Stanisława Janiszewskiego;
  • wciągnięcie flagi państwowej na maszt;
  • powitanie zaproszonych gości;
  • przekazanie Sztandaru
  • wręczenie odznaczeń i medali zasłużonym strażakom.
  • krótkie wystąpienia zaproszonych gości;
  • poczęstunek przygotowany przez KGW Nowy Lubliniec.
  • Copyright 2011 Tomasz Ważny
    tomekwazny26@wp.pl