Wróć do aktualności

W spotkaniu udział wzięli: druh Zdzisław Zadworny – burmistrz MiG Cieszanów, Stanisław Janiszewski – Komendant miejsko-gminny OSP Cieszanów, druh Edward Pokrywka - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubaczowie oraz strażacy OSP Nowy Lubliniec. Prezes Marian Kublas przedstawił sprawozdanie z działalności OSP w roku 2011. Strażacy brali udział w gaszeniu pożaru lasu i łąk, zawodach strażackich. Przeprowadzono remont budynku straży i zagaspodarowano teren. OSP Nowy Lubliniec otrzymała nowy samochód. Zaplanowano terminy uroczystości strażackich na rok 2012. Zostało zaprzysiężonych dwóch młodych strażaków. Podczas poczęstunku odbyła się dyskusja na temat dalszej działalności OSP.
Copyright 2011 Tomasz Ważny
tomekwazny26@wp.pl