Wróć do aktualności

Poświęcenia pojazdów dokonał ks. Janusz Wyłupek. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Adam Szumełda – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. podkarpackiego, dyr. Biura Terenowego w Przemyślu; mł. bryg. Andrzej Garus – Z-ca Komendanta Powiatowego; Stanisław Janiszewski – Komendant miejsko-gminny OSP Cieszanów; druh Zdzisław Zadworny – burmistrz MiG Cieszanów; druh Janusz Mazurek – Z-ca burmistrza MiG Cieszanów; prezesi OSP oraz strażacy OSP Nowy Lubliniec i Niemstów.


Więcej zdjęćCopyright 2011 Tomasz Ważny
tomekwazny26@wp.pl