Ostatnia Aktualizacja: 17.06.2016

Straż Pożarna w Nowym Lublińcu powstała w 1949 roku. Jej Siedziba znajdowała się w budynku Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowym Lublińcu (budynek naprzeciwko cerkwi). Straż posiadała ręczną sikawkę, małą motopompę, a w latach 70. otrzymała samochód żuk z osprzętem. Budynek Straży powstał w latach 1967-68.

Pierwszym prezesem był Jan Olko, następnie Julian Chowaniec, Władysław Koraszyński, Stanisław Kielar. Od roku 1998 prezesem jest Marian Kublas. Naczelnikami byli: Jan Bakalarczyk, Franciszek Ważny. Kierowcami byli: Józef Kopacz, Andrzej Szynal, Jan Ścibor, Tadeusz Kogut, Jan Bielecki, Jan Bańkowski, Stanisław Wilk, Grzegorz Bielecki. Do grona strażaków przez 60 lat należało kilkadziesiąt osób, których nie sposób wymienić.

OSP w Nowym Lublińcu wyjeżdżała do pożarów budynków, łąk, lasów, pomagała podczas powodzi, uczestniczyła w kierowaniu ruchem podczas wypadku drogowego. Strażacy biorą czynny udział w obchodach gminnych i powiatowych Dni Strażaka, w zawodach sportowo – pożarniczych oraz uroczystościach kościelnych w swojej parafii (adoracja Bożego Grobu, udział w procesji w Niedzielę Wielkanocną, Boże Ciało, odpust parafialny).Na zdjęciu:(od lewej stoją) Edward Kielar, Jan Ścibor, Julian Piątek, Kazimierz Jankowski, Jan Bakalarczyk,
Stefan Sudyn, Władysław Nienajadło, Marian Kublas, Jan Bańkowski, Zbigniew Krysa, Stanisław Kielar,
(dolny rząd) Stanisław Wilk,Eugeniusz Kołodziej, Mieczysław Pasisz, Robert Farion, Jan Bielecki,
Michał Drelich, Robert Ścibor, Marek Ważny.

Copyright 2011 Tomasz Ważny